04 mai 2007

Opprop mot steining

Gå til http://www.opprop.no/opprop.php?id=doaa for å signere

Doaa Khelil

Til: norsk UD + Amnesty


Høyt skrik fra Kurdistan
MINNEMARKERING
Mandag 7.mai, kl 17:00 i Rådhuskantinen [Bergen]

kampanje mot drap og steining av kvinner i Kurdistan.

Fordøm det brutale drapet på Doaa ved steining – hennes eneste forbrytelse var å bli forelsket. Hun ville bestemme over sin egen kropp, tanker og følelser.

Doaa ble steinet til døden i sentrum av byen Bashiqa i Nord-Irak foran øynene på hundrevis av mennesker og myndighetene gjorde ingenting for å forhindre at denne forbrytelsen skjedde. Tvert imot, de var til stede og banet vei for at denne forferdelige forbrytelsen kunne finne sted.

Doaa var en 17 år gammel jente fra en Yazidi familie . Hun ble drept fordi hun var forelsket i en muslimsk arabisk mann og hadde konvertert til Islam for å kunne gifte seg med kjæresten. De steinet henne til døde i offentlighet den 7. april 2007, i byen Bashiqa.

Det er kjent at kvinner i Kurdistan og Irak er undertrykket. De få rettighetene de har er veldig begrenset.
Drap, selvmord og vold mot kvinner er en hverdagslige hendelser i Kurdistan. Doas drapsmenn er fortsatt fri og det er en indikasjon på at slike forbrytelser mot kvinner blir tolerert..


Myndighetenes beskytter ikke kvinner, og håndhever ikke loven mot kriminelle. Dette har skapt en situasjon der tusener av kvinner blir offer for såkalte ”æresdrap”. Volden har økt som et resultat av patriarkalske og religiøse tradisjoner og regjeringens og partienes holdning


Vi fordømmer denne barbariske handlingen på det sterkeste, og vi oppfordrer alle menneskerettighets- og kvinnerettighets organisasjoner, politiske partier, og aktivister i Kurdistan og globalt til å fordømme denne forbrytelsen.

At en slik forbrytelse kan skje i fullt dagslys er en skam for myndighetene som ikke vil beskytte kvinner fra slike umenneskelige og uverdige skikker. Det er en skam for hele samfunnet at ikke flere protesterer mot det som skjer til å med parti og regjerings medlemmer utføre vold. Steiningen av Doa er et farlig forvarsel om at flere kvinner kan bli offer for steining.


Vi holder de Kurdiske regionale myndighetene ansvarlige for livene og beskyttelsen av kvinnene i denne regionen, og vi mener at brutaliseringen og ofringen av kvinner må bli gjort slutt på.

Shilan Shorsh
Shilan1@hotmail.com mobil 48295899
Leder for selvstendigdemokratisk kurdisk kvinneforening.Vi fordømmer drapet på Doaa Khelil 7. april 2007, i byen Bashiqa og krever :
• De Kurdiske regionale myndighetene må stille drapsmennene og de som oppfordret til drap for retten. De skyldige må straffes.
• De Kurdiske regionale myndighetene må vedta lover mot terror, drap og undertrykking av kvinner, og straffe kriminelle.
• For å unngå slike barbariske forbrytelser fra å bli en norm og en skikk i det Kurdiske samfunnet, må de kurdiske regionale myndighetene kriminalisere æresdrap og alle typer vold mot kvinner.
• De som utleverte Doa må også stilles for retten.


Registrert av:
Frank Mo, Selvstendig Demokratisk Kurdisk Kvinneforening [09:25 03.05 2007]

Ingen kommentarer: