13 mai 2007

96% vil heller ha Klagemur enn fred

Klagemuren sees ikke så godt på dette bildet,
men den står bak trærne til høyre.

I en meningsmåling som refereres av Ha'aretz i dag sier 96% av Israelske jøder at de ikke vil bytte Vestveggen av det siste tempelet mot varig fred. Dette er selvsagt et sted av enorm religiøs betydning for jødene, men det viser også hvilket hinder religion kan være for fred. Hele 43% sier overhodet nei til å overlate noe som helst av gamlebyen til palestinerne, selvom det øvrige har en langt fra så hellig betydning. I en eventuell fredsavtale som skulle innebære hele gamlebyen av Jerusalem, vil jødene selvsagt få tilgang til de hellige stedene. I en ordentlig fred vil de være fri til å gå hvor de vil i de palestinske områdene, likesom man nå kan bevege seg fritt i Egypt og Jordan. Palestinerne ville selvsagt vært like så sprø dersom de skulle kreve de jødiske områdene av gamlebyen i bytte mot fred, så reelt sett betyr ikke de 96% så mye. De 43 prosentene er derimot langt mer urovekkende!

Ingen kommentarer: