20 august 2009

LOs undersøkelse av fagorganisertes partioppslutning holder ikke mål

Saken jeg omtaler er å finne på http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/valg09/article4524346.ece. Den er også omtalt i VG og Dagbladet.

Den ser autoritativ og fin ut, men la oss forsøke å bryte ned tallene:

2000 er spurt, kun de yrkesaktive og fagorganiserte er tatt med.

I henhold til SSBs Statistikkbank var det i 2. kvartal 2 526 000 yrkesaktive i Norge, og 3 528 000 stemmeberettigede. Av de stemmeberettigede er altså 71.6% yrkesaktive.

Det gir et estimat av antallet respondenter i undersøkelsen til 1432.

I Opinion sin undersøkelse 5-11 august som er publisert av ANB (blant annet i Dagsavisen), var det 81% som tilkjennegav sin partipreferanse. Denne synes å være én av de to undersøkelsene som ligger til grunn.

Det reduserer estimatet til 1160.

Ifølge LOs hjemmesider, er 860 000 organisert i LO-forbund. Hvis samtlige av disse er yrkesaktive (noe de ikke er), vil det utgjøre 34% av arbeidsstyrken.

Det gir et estimat av antallet respondenter knyttet til LO til 394.

Ifølge Unios hjemmesider, er 280 000 organisert i Unio-forbund. Med samme forbehold som over, utgjør det 11.1% av arbeidsstyrken.

Det gir et estimat av antallet respondenter knyttet til Unio til 129.

Ifølge YS’ hjemmesider er 215 000 organisert i YS-forbund. Det utgjør 8.5% av arbeidsstyrken.

Etimat for YS: 99.

Ifølge Akademikernes hjemmesider er 143 848 organisert i Akademikerne. Det utgjør 5.7% av arbeidsstyrken.

Estimat for Akademikerne: 66.

Av disse 66 lager LO en graf som presenterer prosentvis oppslutning om de ulike partiene.

Ca 26% stemmer AP, ca 24% stemmer Høyre, og ca. 16% stemmer FrP. I absolutte tall er det 17 personer som vil stemme AP, 16 som vil stemme Høyre, og 11 som vil stemme FrP. Det er altså én mer som svarer AP enn Høyre, og seks flere som svarer AP enn FrP. Er dette noe å lage statistikk på?

Nei.

I tilfellet med Akademikerne er selv ikke forskjellen mellom AP og FrP signifikant, ei heller mellom FrP og Venstre. Utvalget er rett og slett alt for lite! Det er først når man kommer opp i differansen mellom AP og SV at forskjellene begynner å bli signifikante.

FriFagbevegelse.no omtaler ikke tallene for Akademikerne, men kommer med noen påstander om de litt større organisasjonene:

”Det er likevel YS som framstår som Frp-høyborgen i fagbevegelsen. Hele 27 % av de YS-organiserte sier de vil stemme på Siv Jensens parti.

Lærere, sykepleiere, politfolk og andre organisert i Unio skyr derimot Frp. Her er oppslutningen om Frp nede i 6 %.”

Disse påstandene er delvis riktige.

Riktige i forhold til forskjellen mellom YS og Unio, men uriktige i forhold til at YS er FrP-høyborgen i fagbevegelsen. FriFagbevegelse har for så vidt rett i at YS fremstår som FrP-høyborgen, gitt den måten de presenterer tallene på, men forskjellene mellom 27% av 99 respondenter i YS og 22% av 394 respondenter i LO er ikke signifikant! LO-tallene for FrP har en feilmargin på 4.1 prosentpoeng, og for YS på 7.7 prosentpoeng.

YS vs Unio: 27% av 99 = 27 respondenter, og 6% av 129 = 8 respondenter. Det synes å være en nokså interessant forskjell. Men det er bare 19 respondenter som skiller Unio og YS. Likevel er forskjellene signifikante.

Det eneste tallgrunnlaget som er noenlunde stort nok til å lage statistikk av, er tallene for LO.

Her er forskjellene mellom AP og FrP, mellom FrP og SV, mellom Høyre og KrF og Høyre og Venstre, alle signifikante, men det er ikke forskjellene mellom de minste partiene, mellom SV og Høyre, og mellom Høyre og SP og Høyre og Rødt.

FriFagbevegelse.no trekker delvis konklusjoner de ikke har grunnlag for, bruken av grafer og prosenter er misvisende, og henvisningen til et utvalg på hele 2000 er direkte villedende, og et grovt misbruk av statistikk.

De reelle verdiene knyttet til prosentene i hver graf burde som et minimum vært inkludert, så slipper nerder som meg å kaste bort tid på dette.

1 kommentar:

Anonym sa...

Arbedislivet vil få det mye
bedre viss FRP styrte landet
alene.Roar Flåten må ikke
glemme at svært mange LO
stemmer FRP og Høyre.JILL