03 februar 2009

Snåsamannen og medias falske vitenskapelighet

Som privatperson deltar jeg i debatter som jeg har subjektive meninger om, men som vitenskapsmann underviser jeg i det jeg vet, formidler det jeg kan bevise, og forsker i det jeg mangler kunnskap om.

Hansen, Ballo og Snåsamannen formidler det de ikke kan bevise og legger opp til en fiendtlighet ovenfor seriøs forskning. Det er problematisk. Selvsagt står de som privatpersoner fritt til å gjøre dette, men Hansen som helseminister og Ballo som lege og stortingsrepresentant bør holde seg langt unna den form for formidling så lenge de innehar roller som er vanskelige å skille fra deres privatperson. Snåsamannen har ikke noe ansvar der. Men: Snåsamannen og andre healere har en tendens til å sky unna seriøs forskning om fenomenene. Hvis Snåsamannen har hatt 50 000 klienter burde det vært en smal sak å iverksatt et forskningsprogram rundt hans evner. Alt som trengs er en viss mengde utvalgte som deles inn i en gruppe som får behandling av en healer med ”evner”, en kontrollgruppe som utsettes for behandling av en uten andre evner enn å spille skuespill, og en kontrollgruppe som overhodet ikke utsettes for noen ting.

Hvorfor har ikke dette skjedd mens Snåsamannen var aktiv? Hvorfor skal forskere måtte sitte oppe i Tromsø og gå gjennom uforklarlige sykdomshistorier post facto? Og hvorfor skal forskere og andre skeptikere måtte kjempe mot en fordummet offentlighet angående dette?

Offentligheten har nemlig blitt kraftig fordummet. Åndenes Makt og diverse andre spøkelseshistorier på TVNorge og Kanal Fem har et skjær av vitenskapelighet rundt seg, og kan lett forlede det allmenne publikum uten vitenskapelig utdannelse til å ta fremstillingene for god fisk. Ukebladene er også fulle av sånne underholdende historier, noe jeg kan forstå ut fra et markedshensyn, men det er høyst problematisk når dagspressen tar del i denne falske og fordummende ”vitenskapeliggjøringen” av disse fenomenene, samtidig som de virkelige vitenskapsmennene fremstilles som mørkemenn og ignorante skeptikere.

Media gir oss alt for mye underholdning rundt disse fenomenene, og alt for lite dokumentasjon. Samtidig ledes det allmenne publikum til å tro at 50 000 klienter er dokumentasjon god nok.

Det er det ikke!

Det er mitt inntrykk at New Age og agnostisisme er på fremmarsj, mens ateistene blir presset i retrett, simpelthen fordi vi har media og politikere som ikke er sitt ansvar bevisst, men i stedet leder folk til å tro at de vitenskapelige krav til å avvise en sammenheng er like sterke som kravene til å påvise en sammenheng. Folk ender derfor opp som agnostikere som sier at vi ikke kan vite noen ting, men at det er like sannsynlig at Snåsamannen har helende evner og Jesus kommer til å gjenoppstå som at dette ikke medfører riktighet.

La meg slå det klinkende fast: DET ER DET IKKE!

Som ateist vil jeg be en bønn til alle med varme hender der ute: For Guds skyld: la forskere få teste evnene deres!

Ingen kommentarer: