09 desember 2007

Dropp verneplikten!

Jeg hadde vært enig med Kaia Storvik i Dagsavisen om kvinnelig verneplikt (http://www.dagsavisen.no/meninger/article326606.ece), hadde det ikke vært for at verneplikten burde dødd ut sammen med den kalde krigen. La oss heller få en frivillig førstegangstjeneste uten verneplikt for noen!

Verneplikten blir ikke mer rettferdig av å kreve den av kvinner også, men belastningene og pliktene blir i det minste jevnere fordelt! Men hvorfor ikke bare si at man har store betenkeligheter med å utvide PLIKTEN i vårt moderne samfunn, både ut fra liberale synspunkt, men også av praktiske årsaker, blant annet fordi det allerede i dag kun er behov for en tredjedel av halvparten av ungdomskullene, og dermed heller gå direkte til den åpenbare konsekvens å fjerne verneplikten???

Etter fullført vernepliktig førstegangstjeneste, ble jeg belønnet med fortsatt verneplikt i HV. Når jeg så flyttet utenlands måtte jeg ikke bare søke om tillatelse fra militære myndigheter om å få lov til å bosette meg i utlandet, jeg måtte også bevise for dem at jeg faktisk hadde grunn til å flytte til utlandet. Når min nåværende utenlandspermisjon utløper, vil også min stipendiatperiode utløpe, og hvis jeg ønsker å bli i Århus uten lønn for å skrive ferdig min avhandling, eller bli her og melde meg arbeidsledig, kan jeg ha et dokumentasjonsproblem ovenfor HV. Hadde jeg ikke hatt et stipendiat i utgangspunktet, men bare et ønske om å reise og søke lykken, ville jeg også hatt et problem. Dette er grove overtramp mot min frihet til å leve mitt liv slik det passer meg best, og bør i seg selv tale for avvikling av den anakronistiske verneplikten!!!!

Som et apropos vil jeg også påpeke at det i alle militærmesser henger bilde av Norges lengsttjenende vernepliktige: Harald Olavsen. Hvis han eller hans sønn skulle finne på å søke landet om tillatelse til å flytte utenlands og søke annet arbeid, ville det blitt stor oppstandelse for å si det mildt! Jeg fikk i det minste innvilget min utenlandspermisjon, og jeg kan beklage meg offentlig om min verneplikt også. At Norge om to generasjoner kommer til å få en kvinnelig statsvernepliktig i Ingrid Alexandra Haakonsdatter, gjør heller ikke den ordningen mer rettferdig!

1 kommentar:

Øyvind sa...

Jeg er i utgangspunktet enig med deg at verneplikten er en antikvert ordning som ikke er tilpasset de utfordringene et moderne forsvar står overfor. Jeg tror verneplikten vil dø ut med etterkrigsgenerasjonen politikere. Samtidig er det vesentlig at ikke dagens vernepliktsforsvar erstattes med et forsvar med primærmisjon å delta på utenlandsoppdrag, noe en lett kan se konturene av i dag.
Til det du sier om heimevernet skjønner jeg din frustrasjon, og jeg må innrømme at jeg godter meg litt når jeg tenker på deg som 43-åring sittende å fryse på en VKP inne i en eller annen fjord på vestlandet.
Min utfordring til deg er hvordan du ser for deg framtidens forsvar der en både skal ivareta behovet for et profesjonelt og operativt kabaelt forsvar med behovet for å opprettholde den allmenne forsvarsviljen og -evnen som jeg fremdeles anser som viktig i et geografisk stort og ulendt Norge. Vi må heller ikke glemme HVs lange historie med å bidra ved naturkatastofer/ulykker osv.